TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR

TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR” UFUK GELİŞTİRME VE LİDERLİK EĞİTİMİ PROGRAM DİZİSİ ORGANİZASYONU

Bu eğitim dizisinde amaç; gelecek nesillerimizi emanet edeceğimiz genç öğretmen adaylarına çağdaş bir ufuk kazandırmak ve gidecekleri bölgelerde bir toplum lideri olarak taşıyacakları sorumluluğu göğüsleyebilmek açısından, üniversitelerin kendilerine sağladığı kıymeti tartışılmaz katkılar yanında ek değerler katabilmektir.

Proje; Üniversitelerin kendi içlerinde sağlayacağı eğitim mekanlarında, konusunda uzman, toplum tarafından tanınmış, başarılı kişiler tarafından “Çağdaş Liderlik ve Temelleri, Etik, Meslek Etiği, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Özgüven, İletişim, Etkileşim ve Sorun Çözme, Kalite, Sürekli İyileştirme ve Mükemmellik Arayışı, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Kendini Anlamak, Sanatı-Estetiği anlamak, Görgü Kuralları, Sofra Kuralları, Acil yardım gibi konuların yanı sıra Atatürkçülük ve Çağdaş Türkiye konularında verilen seminerler ve uygulamalar ile Üniversite dışında tarihi alan gezileri ve tiyatro, operaya gidilmesi gibi sanat etkinliklerini izlemek şeklinde yürütülmektedir.

Katılımcılara oynatılan takım oyunlarında her öğrenciye bir kez gurup liderliği yapma şansı verilerek onların liderlik vasıflarının ortaya çıkması sağlanmaktadır.

Katılımcı öğrenciler arasında devam, seminerlerdeki aktif katılım, seminer sürecindeki ve gezilerdeki davranışları, takım oyunlarında gösterdiği başarı durumuna göre derecelendirilerek başarılı olanlara çeşitli ödüller verilmektedir.

Bölgemizde on yıldır devam eden bu proje, gençlere verdiği katkıların yanı sıra kulüplerimize de yeni bir heyecan ve enerji vermiştir