16 Nisan 2016
Guvernör Biografi

Prof. Dr. Canan ERSÖZ 2015-2016

Prof. Dr. Canan ERSÖZ

 

5 Eylül 1958 tarihinde Nazilli’de doğdu. Profesör Dr. Nurettin Kaşka ve Servet Kaşka’nın kızıdır. Bir erkek kardeşi vardır.

İlköğrenimini Ankara Maltepe İlkokulu’nda;  orta öğrenimini Ankara Namık Kemal Ortaokulu’nda; lise öğrenimini Ankara Kız Lisesi ve Adana Kız Lisesi’nde tamamladı.

AFS bursu ile 1976 – 1977 döneminde Topeka – Kansas’ta bir yıl daha liseye devam etti.

1983 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Zorunlu Devlet Hizmeti yükümlülüğünü Çorum 1 No’lu Merkez Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi; iki yıldan fazla burada çalıştı.

10 Kasım 1986’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Patoloji ihtisasına başladı. Ayni kurumda 1990 - 1993 yıllarında yardımcı doçent; 1993 yılında doçent ve 1998 yılında profesör oldu. 2010 yılında üniversiteden emekli oldu. Halen Acıbadem Adana Hastanesi’nde Patoloji Uzmanı olarak mesleğini sürdürmektedir.

Uzmanlık eğitimi sırasında 1989 yılında Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Sitoloji rotasyonu yaptı ve Prof. Dr. Özden Günel ile birlikte çalıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın bursu ile 1990 yılında dört ay süre ile Tel Aviv ve Haifa’da çeşitli merkezlerde Sitopatoloji, Jinekopatoloji ve Elektron Mikroskopi  eğitimi aldı.

1993 ve 1996 yıllarında iki kez İsveç Stockholm’de Karolinska Hastanesi Sitoloji Bölümü’nde İnce İğne Aspirasyonu konusunda eğitim aldı ve Profesörler Dr. Torsten Löwhagen, Edneia Tani ve Lambert Skoog ile birlikte  çalıştı.

Tıp eğitimi yıllarından itibaren Patoloji’ye gönül veren Dr. Canan Ersöz, asistanlık yıllarında Sitopatoloji’ye ilgi duydu ve meslek hayatı boyunca ağırlıklı olarak bu konuda çalıştı. 1990 yılında Ç.Ü. Tıp Fakültesi’nde yüzeyel lezyonlarda  İnce İğne Aspirasyonu uygulamaya başladı ve bölümünde İİA Ünitesi’ni kurdu.

1997 yılında Uluslararası Sitoloji Akademisi üyeliğine kabul edildi (MIAC); 2001 yılında Akademi tarafından düzenlenen sınavda başarılı olarak “Fellow” (FIAC) ünvanı aldı. Dr. Canan Ersöz, ayrıca Amerikan Sitopatoloji Derneği, Avrupa Patoloji Derneği üyesi; Çukurova Patoloji Derneği ve Sitopatoloji Derneklerinin kurucu üyesidir. 2004 – 2006 döneminde Sitopatoloji Derneği başkanlığı yaptı ve 2006’da I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü.

2004 – 2006 döneminde Acta Cytologica’nın ulusal editörü olarak görev yaptı.

Dr. Canan Ersöz’ün önde gelen akademik ilgi alanlarından bir tanesi de “Eğiticinin Eğitimi”dir. Dr. Canan Ersöz, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Kurulu kurucu üyesidir.

Canan Ersöz 1995 yılında kurulan Güney Rotary Kulübü’nün kurucu üyesi ve Geçmiş Dönem Başkanı’dır (1997-1998).

UR 2430. Bölge’de aldığı görevler:

2005-06                :  2430. Bölge Bilgi-İşlem Komite üyesi

2006-07                :  2430. Bölge Uluslararası Hizmetler Ana Komite Başkanı

2008-09                :  2430. Bölge Guvernör Yardımcısı (Uluslarası Hizmetlerden Sorumlu GY)

2009-10                :  2430. Erken Tanı Hayat Kurtarır Komite Başkanı

2010-11                :  2430. Bölge Öğrenci Değişim Komitesi üyesi

2012-13                :  2430. Bölge Rotary Bilgileri ve Eğitimi Komite Başkanı

1982 yılında T. Reha Ersöz ile evlendi. Ege isminde bir oğlu ve Müge isminde bir kızı vardır.

Ege Ersöz University of Washington’dan Informasyon Teknolojisi ve ekonomi diplomaları ile mezun olmuştur. Amerika’da Long Beach Rotaract Kulübü kurucu başkanıdır. Müge Ersöz University of Texas’tan Biyoloji diploması ile mezun olmuştur. University of Texas Rotaract Kulübü geçmiş dönem başkanı ve Rotary E-Club of South Central USA üyesi çiçeği burnunda bir Rotaryen’dir.

Canan Ersöz iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Canan Ersöz’ün boş zamanlarını değerlendirmek için pek çok uğraşısı olmuştur. Bunlardan bazıları:

-              Etamin işlemek

-              Kağıt telkari (Quilling) yapmak. İlk kişisel sergisini 2013 yılında açmış, ayrıca aynı yıl Rotary Bölge Konferansı’nda açtığı mini sergiden elde edilen geliri Rotary’e bağışlamıştır.

-              Kurabiye ve kek yapmak

-              Değişik kültürler tanımak ve seyahat etmek

-              Çiçekler (en büyük tutkusudur)

-              Kulübünün çeşitli aktivitelerinde gizli kalmış yeteneklerini kullanmaktan keyif alır.

 

 

REHA ERSÖZ ÖZ GEÇMİŞ

1952 yılında Akşehir’de doğmuştur. Avukat Mehmet Emin Ersöz ve ev hanımı Nesrin Ersöz’ün üç çocuğundan ortancasıdır.

İlkokulu Akşehir Gazi İlkokulunda bitirmiştir.

Ortaokul eğitimini 1963-1967 yılları arasında Talas Amerikan Koleji’nde, lise eğitimini 1967-1970 yılları arasında Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlamıştır.

1970 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1976 yılında mezun olmuştur.

Tıpta uzmanlık eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1979-1983 yılları arasında gerçekleştimiştir.

Çorum Devlet Hastanesi’nde tıpta zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmıştır. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör ünvanını almıştır.

Akademik hayatı boyunca; anabilim dalı, fakülte ve üniversitenin çeşitli kurul ve yönetim kademelerinde çalışmıştır.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel toplantıda konuşmacı ve organizatör sıfatıyla aktif olarak yer almıştır. Çok sayıda bilimsel çalışmaya katkıda bulunmuştur.

Katarakt, glokom, refraksiyon cerrahisi, kornea ve oküler yüzey özel ilgi alanlarıdır.

Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalakları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Mesai saatleri dışında özel kliniğinde çalışmakta ve endüstri firmalarının danışma kurullarında hizmet vermektedir.

Üyesi bulunduğu Türk Oftalmoloji Derneği’nin genel merkez ve şubelerinin idari ve bilimsel kurul ve çeşitli mekanizmalarında uzun yıllardır aktif olarak rol almaktadır.

American Academy of Ophthalmology, American Society of Cataract and Refractive Surgery ve European Society of Cataract and Refractive Surgery üyesidir.