Rotary Bursları
28 Haziran 2018
Programlarımız

Rotary Bursları

Rotary Vakfı ve kulüpleri, geleceğin liderleri ve gençlerine, lisans ve yüksek lisans eğitimi için burslar vererek yatırım yapar.

Her yıl ortalama 7.5 milyon dolar burs, Rotary tarafından verilmektedir.

Rotary kulüpleri ortaokul, lisans veya yüksek lisans eğitimi için burs vermektedir.

Rotary kulüp bursları bireysel kulüpler tarafından verilir ve Rotary üyeleri ve aileleri dışında herkese açıktır. Uygulama bilgileri ve uygunluk gereksinimleri
için size en yakın Rotary Kulübü ile iletişim kurun.

Rotary Vakfı, üniversite mezunları ve profesyonellerin barış ve çatışma çözümü veya su ve sanitasyon çalışmaları için burslar sunmaktadır.

Altı ortak üniversitelerimizden birinde yüksek lisans veya sertifika programına katılmak isteyen adaylara Rotary barış bursları mevcuttur.

Vakıf su bursları, halihazırda IHE Delft Su Eğitim Enstitüsü'nün 18 aylık Yüksek Lisans programı programına kabul edilmiş olan adaylara açıktır.

Küresel bağışlar, Rotary’in Altı Odak Noktasından birinde yurt dışında okuyan lisansüstü öğrencilere yöneliktir:

İYİ  NİYET  ELÇİLİĞİ BURSLARI
  

Rotary vakfı İyi Niyet Elçiliği Bursları Programı, dünyanın en yaygın eğitim bursu programıdır. 1947 yılında, dünyanın 11 değişik ülkesinden seçilen 18 genç erkek öğrenciye, bir başka ülkede, bir yıl süreli eğitim bursu Rotary Vakfı tarafından sağlanmıştır.  Bugüne kadar  dünyada  110 değişik ülkeden  34.000 kadar öğrenci, Rotary Vakfı tara­fından öğrenim bursu almış ve bir başka ülkenin ev sahipliğinde   öğrenim görmüştür. Bursu alan öğrencileri, 105 değişik ülkede­ki rotaryenler ev sahipliği yapmışlardır.  Başlangıcından beri Rotary Vakfı   413 milyon dolardan fazla bir miktarı eğitim amacıyla harcamıştır.

Başlangıcından beri, Rotar Vakfı burslarının özelliği, değişik ülkelerdeki insanlarda ulusla­rarası anlayış ve iyi niyet oluşturma amaçlı olmuştur.  Buradaki düşünce, Rotary burslu öğrencilerin ev sahibi  ülke insanları arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmektir. Bu nedenle, burs verilen kız veya erkek öğrencilerden, gittikleri ev sahibi ülkede gerek rotaryen olan gerekse olmayan gruplar içinde  birer  “İyi Niyet Elçisi” gi­bi davranmaları istenir. Her burslu öğrenciye, Rotary’e katılımını ve içinde bulunduğu kültürle bütünleşmesini sağlamak amacıyla, evsahibi rotaryenler arasından bir danışman tayin edilir.) 

Rotary Vakfı,   elçilik burslarına ilave olarak, Rotary 1994-95 yıllarından itibaren iki yeni tip bursu uygulamaya koymuştur. Bunlar, iki yıl için, birden çok yıllık  elçilik bursları ile  üç veya altı aylık verilen kültürel burslar olup, bu burslar diğer bir ülkede yabancı bir lisanı öğrenme, geliştirme amaçlıdır.

Rotary Vakfı’nın vermekte olduğu eğitim amaçlı bursların, ge­leceğe yönelik çok değerli bir yatırım olduğunun bilincinde olan rotaryenler, bu girişimin sonucu olarak dünyaya daha bü­yük bir karşılıklı anlayış ve iyi niyetin oluşmasında bu bursların çok önemli bir adım olduğunu çok iyi bilmektedirler.
 

ROTARY DÜNYA BARIŞ  BURSLARI 

1999 senesinde Rotary Vakfı, değişik ülke ve kültürlerden seçilmiş Rotary Dünya Barış Bursu alanlara, ileri derecede eğitim olanakları sağlanabilmesi için, dünyanın sekiz önde gelen üniversitesi ile ortaklık kurarak, “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Araştırmalar İçin Rotary Merkezleri”ni kurdu. Her yıl, uzlaşma, barış çalışmaları ve uluslararası ilişkiler konularında, Sertifika Programları’na ve iki senelik Yüksek Lisans Programları’na katılmak üzere, 70 burslu öğrenci seçilmektedir. Her sene, her bir Rotary bölgesi,   seçimlere katılmak üzere bir aday belirler. İlk Dünya Barışı Bursluları çalışmalarına 2002-03 akademik yılında başlamıştır. 

Bu Rotary Merkezleri, geleceğin liderlerine, anlaşmazlıkların temel nedenleri, uluslararası ilişkiler, teorileri ve etkili işbirliği modelleri konularında çalışma imkanı sağlamaktadır. Akademik bilgilerin ötesinde, Rotary Bursluları kariyerlerinde kullanmak üzere uzlaşmanın sağlanması konusunda, tecrübe kazanmaktadır. Rotary Merkezleri aynı zamanda, uzlaşmanın sağlanması ve dünya anlayışı konularında ileri düzeyde araştırma yapma, yayın çıkarma ve öğretmenlik yapılabilmesi için de yardımcı olacaktır. 

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Araştırmalar İçin Rotary Merkezleri, Rotary’nin dünya anlayışı ve barışının sağlanmasında üzerine düşen görevde, heyecan verici yeni bir sayfa açacaktır. Rotary Dünya Barışı Bursluları’nın, dünya toplumlarına çeşitli şekillerde katkıda bulunmaları planlanmaktadır, bunlar arasında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda çalışmak veya hükümetlerde diplomat, dış hizmetler uzmanı, ekonomist veya siyaset analisti olarak çalışmak sayılabilir. 

GEORGIA ROTARY ÖĞRENCİ PROGRAMI 

Georgia Rotary, Uluslararası barış ve anlayışa katkıda bulunmak amacıya öğrencilere bir yıl süreyle Georgia’daki üniversite ve yüksekokullarında bulunma imkanı sağlamaktadır. Rotary Kulüpleri aracılığıyla başvurulabilen programdan çeşitli ülkelerden her yıl toplam yaklaşık 70 öğrenci yararlanmaktadır. 

 “Georgia Rotary Öğrenci Programı” bir akademik yılı kapsamakta ve Ağustos’ta başlayıp Mayıs’ta sona ermektedir. Burs aracılığıyla öğrencinin okul ücreti, kitap masrafları, yiyecek ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Buna karşılık öğrencilerin, ABD’ye gidiş ve dönüş bileti, sağlık giderleri, cep harçlığı ve olası herhangi bir vergiyi kendilerinin karşılaması gerekmektedir.

Programa başvuracak adayların; 18-25 yaşları arasında olması (1 Ağustos itibariyle 18 yaşını doldurmuş ya da 1 Ağustos itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir), Amerika’da daha önceden 4 ayı geçen bir süre zarfınca eğitim almamış olması (Rotary Uzun Dönem Değişim Programı dahil) ve bekar olması gerekmektedir. Sadece lisans öğrencilerinin bu bursu kazanma şansı vardır. Başvuracak öğrencilerin not ortalamalarının yüksek olması, TOEFL ve SAT sınav sonuçlarının başarılı olması tercih sebebidir. 

http://www.grsp.org/ 

GURUP İNCELEME DEĞİŞİM

Dört ila altı hafta süreyle profesyonel iş insanları bir ekip olarak (4’erli gruplar halinde  25-40 yaş arası ve bir Rotaryen ekip lideri) başka bir ülkede, o ülkenin Rotaryenleri eşliğinde çiftlikleri, okulları, sanayi tesislerini, profesyonel ofis ve devlet kurumlarını ziyaret ederler. 

YÜKSEK LİSANS 

Rotary barış ve çatışmaların önlenmesi ve çözümü ile ilgili alanlarda önde gelen üniversitelerde yüksek lisans bursları sunuyor. Programlar 15 ila 24 ay süren ve akademik mola sırasında iki ya da üç aylık bir pratik staj gerektirmektedir. Her yıl, aşağıdaki kurumlarda 50 yüksek lisans öğrencisini burs sağlamaktayız; 

•Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
•International Christian University, Japan 
•University of Bradford, England
•University of Queensland, Australia 
•Uppsala University, Sweden 
 

MESLEKİ GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMLARI

Mesleki becerilerini geliştirmek isteyen barış ilgili alanlarda çalışan deneyimli profesyoneller için, Tayland (fact sheet) Chulalongkorn Üniversitesinde barış ve çatışmaların önlemesi ve çözümü konusunda üç aylık bir programı sunuyoruz. Bu program aynı zamanda iki-üç haftalık saha çalışmasıda içermektedir. Biz her yıl 50 katılımcıyı kabul etmekteyiz.